top of page
05.png

בשנים 2017-2019 הובלתי את המיתוג של מעריב לנוער שכלל את עיצוב המגזין והגריד, פיתוח השפה הגרפית, פירמוט התוכן במגזין ובנייתו מחדש בפלטפורמות השונות.

jsaa.gif
015.jpg

Photos by:

Sherban lupo

Creative & Art: Tal Levi